renee-linckMijn naam is Renee Linck, ik ben lid van de Brede Raad en tevens vicevoorzitter. In mijn dagelijks leven ben ik zelfstandig organisatieadviseur. Ik ondersteun organisaties in de publieke sector met visieontwikkeling, strategie- en samenwerkingsvraagstukken. Die kennis en ervaring zet ik ook in bij mijn vrijwillige werk voor de Brede Raad 010. De raad is immers in ontwikkeling en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Ik hou me met name bezig met ontwikkelingen rond de Jeugdwet. De gemeente Rotterdam staat daarbij voor een grote opgave om het jeugdbeleid integraal, toegepast in de wijk, gericht op het gezin en participatief vorm te geven. Dat is niet niks met
zoveel netwerkpartners! Het gehele speelveld van voorliggende voorzieningen (scholen, kinderopvang, welzijn etc.), wijkteams, zorgaanbieders, politie en GGD is tegelijk met de gemeente in ontwikkeling (transformatie). Toch is de opgave in Rotterdam te groot en hebben we iedereen nodig. Dat is een opgave waaraan ik graag een bijdrage lever.

Samen met mijn collega-Brede Raadsleden in de werkgroep halen wij signalen op rond de uitvoering van het jeugdbeleid in de stad en vertalen dat naar werkbare oplossingen waar de gemeente iets mee kan.

Ook thuis heb ik de focus op de jeugd, met twee schoolgaande kinderen (6 en bijna 8) die mijn aandacht vragen. Opgroeien en ontwikkelen gaat immers niet vanzelf. Samen met mijn man en kinderen woon ik met veel plezier in Hillegersberg. Daar zijn we  een huis aan het bouwen. Dat is een project wat continu aandacht vraagt. Erg leuk dat wel, maar al die keuzes!

De Brede Raad 010 is een relatief jong netwerk van actieve mensen, die allen betrokken zijn bij de diverse onderwerpen waarover wij adviseren. We zijn continu bezig om ons netwerken in de stad verder uit te breiden, verhalen beter op te halen en onze adviezen te verbeteren. Ook de samenwerking met de diverse gemeentelijke diensten vraagt onze aandacht.

Naast het werk in de inhoudelijke werkgroepen, ben ik daarom ook lid van de evaluatiecommissie, agendacommissie en denk samen met de voorzitter en bureaucoördinator na over mogelijke verbeteringen in ons adviesproces en organisatie. We willen immers dat de stem van de Rotterdammer niet alleen gehoord wordt door de gemeente, maar dat er ook iets mee wordt gedaan. Het is spannend, maar ook hartstikke leuk om met elkaar te bouwen aan deze nieuwe vorm van democratie!