advies-gemeentelijke-garantiebanen

Met de komst van de Participatiewet heeft de overheid afgesproken dat er garantiebanen worden gecreëerd voor mensen met een beperking. De Brede Raad 010 sprak medewerkers die een garantiebaan bij de gemeente Rotterdam hebben. In dit advies staan hun verhalen en onze adviezen om vandaaruit te leren hoe het (nog) beter kan.

In het advies gemeentelijke garantiebanen adviseert de Brede Raad 010 wethouder Moti om binnen de gemeente meer te doen aan de kennis over medewerkers met een beperking en meer aandacht te besteden aan wat zij nodig hebben om te kunnen werken. Zo heeft De Brede Raad 010 aangegeven dat het voorkomt dat niet alle voorzieningen geregeld zijn, het voor medewerkers vaak niet duidelijk is welke vraag zij waar kunnen stellen en wie verantwoordelijk is. Daarnaast blijkt uit de gesprekken met de doelgroep dat leidinggevenden niet altijd weten wat hun rol is ten opzichte van de medewerker. Ook geven  medewerkers aan behoefte te hebben om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De wethouder geeft aan dat hij alle adviezen belangrijk vindt en neemt ze over.

De reactie van wethouder Richard Moti, die verantwoordelijk is voor de portefeuille Werk & Inkomen, is hier te lezen.

De gemeente heeft gereageerd op dit advies.

Advies-Gemeentelijke-garantiebanen

Andere adviezen over de Participatiewet