Afgelopen voorjaar en zomer is de werkgroep Participatiewet van de Brede Raad 010 in gesprek geweest met Rotterdammers over hun ervaringen met de uitvoer van de Participatiewet. We hebben hen gevraagd wat zij goed vonden gaan en wat in hun ogen beter zou kunnen.

De belangrijkste verbeterpunten die uit deze gesprekken naar voren kwamen zijn de volgende:

  • De toegang tot de Participatiewet kan beter. Rotterdammers geven aan dat het moeilijk is goede eenduidige informatie te vinden en dat ze vaak niet weten wat er van hen wordt verwacht.
  • Ook de communicatie over het traject waar mensen in zitten kan beter. We hebben mensen gesproken die regelmatig een nieuwe contactpersoon hebben/krijgen en steeds weer opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Maar ook mensen die niet weten wat hun te wachten staat en hierover ook niet worden geïnformeerd.
  • Overige signalen hadden betrekking op de verbinding tussen de wijkteams en het cluster W&I (Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam), woningnood en het vinden van passend werk.

Van “Dit is een functie kijk maar of je past” naar “Passende functie”.

In september heeft de werkgroep het resultaat besproken met het cluster W&I.  Het cluster gaf aan de signalen te herkennen. Ze willen door middel van het vormen van een nieuwe visie deze signalen aanpakken. Begin november zijn we hierover verder in gesprek geweest met het cluster. We hopen dat hun voornemens tot uitvoering zullen komen.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam