De raadscommissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport sprak woensdag 14 september uitgebreid over Trevvel. De Brede Raad 010 sprak ook in. Onze inspreektekst ‘Munt of mens’ lees je hier.

Wil je het hele debat naluisteren? Dat kan via de website van de gemeente Rotterdam.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam