De Brede Raad 010 organiseert een inspirerende, interactieve werkbijeenkomst over een (nog) inclusiever Rotterdam op:

  • woensdag 14 december, van 14.30 – 17.00 uur
  • in de Hofbogen (centrum Rotterdam)

En we organiseren een digitale, online bijeenkomst op dinsdag 20 december van 19.00 – 21.00 u, als alternatief voor wie de 14e wel wil, maar niet kan. Daar worden dezelfde thema’s besproken, het is dus geen extra, aanvullende bijeenkomst.

Toegankelijkheid en een inclusief Rotterdam – 2 jaar LAT

De gemeente Rotterdam heeft een Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) opgesteld om te zorgen dat (op termijn) de hele stad zo toegankelijk mogelijk is.

Nu, ruim twee jaar na de lancering van deze LAT, willen we weten wat Rotterdammers daar tot nu toe van gemerkt hebben. Wat is er verbeterd, wat kan nòg beter, wat werkt nog niet? En waar moet de focus op liggen voor de toekomst?

Focus voor de toekomst

Op onze werkbijeenkomst willen we met ervaringsdeskundige Rotterdammers in gesprek over hoe toegankelijk Rotterdam is (geworden) de afgelopen jaren. Dat doen we aan de hand van een vijftal thema’s:

  • wonen,
  • vrije tijd,
  • werk,
  • vervoe
  • communicatie.

Voor elk thema bespreken we: waar moet de gemeente de komende jaren als eerste mee aan de slag?

Voor wie?

Voor Rotterdammers met een beperking, senioren, en voor wie er verder kennis en/of ervaringsdeskundigheid heeft. Van jullie willen we horen hoe het nu is, en met jullie willen we in gesprek om te kijken wat de focus moet worden de komende jaren om Rotterdam nog inclusiever te maken.

Dus denk en praat mee! Immers, hoe meer ervaringsdeskundigen meepraten, hoe beter we weten wat we de gemeente kunnen meegeven.

Programma en uitnodiging

De uitnodiging met het het programma voor onze werkbijeenkomst vind je hier.

Aanmelden

Interesse, tijd en zin? Meld je dan aan via dit formulier. Of stuur een mail naar info@brederaad-010.nl.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam