Rotterdamse jongeren ervaren stress: over het behalen van goede cijfers, over het vinden van huisvesting, of over hun thuissituatie. Vaak zelfs te veel stress, waardoor zij mentale problematiek ontwikkelen. De Brede Raad 010 maakt zich zorgen over deze jongeren.

Veilig, kansrijk en gezond

De Brede Raad 010 vindt het belangrijk dat jongeren in Rotterdam veilig, kansrijk en gezond kunnen opgroeien. Dat zij mentale veerkracht ontwikkelen en zich vormen tot volwassen Rotterdammers. En dat zij kunnen genieten, plezier kunnen maken. De praktijk is soms anders, blijkt uit ons advies ‘OMG: ik heb stress!’

Toenemende stress

De Brede Raad 010 krijgt al geruime tijd signalen over toenemende stress onder jongeren. Reeds vóór corona gaven zorgprofessionals en jongeren signalen af over toenemende stress, burn-outs en eenzaamheidsgevoelens onder jongeren.

Corona heeft de knelpunten waar jongeren tegenaan liepen nog meer aan het voetlicht gebracht. Wanneer corona voorbij is, zijn die knelpunten niet voorbij. Belangrijk dus, dat Rotterdam meer preventief aanbod ontwikkelt om deze jongeren te helpen. Want hoe steviger het preventieve aanbod en hoe beter aan het begin naar jongeren wordt geluisterd, des te minder intensieve zorg deze jongeren in de toekomst nodig hebben. De hoogste tijd dus om jongeren beter te begeleiden in hun vorming tot volwassenen, zowel in preventie als de toegang tot zorg.

Ervaringen van jongeren

In de interviews met jongeren en zorgprofessionals kaartten zij zelf verschillende mogelijkheden aan die hen zouden helpen beter met de stress om te gaan. Wat hen zou helpen, als zij zich niet lekker in hun vel voelden.
Zelf weten jongeren heel goed waar zij behoefte aan hebben. Zo willen zij het taboe op psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Verder kunnen duidelijke aanspreekpunten en voorlichting en training op scholen helpen dit knelpunt (gedeeltelijk) op te lossen.
Ander belangrijk knelpunt is dat jongeren de weg naar hulp moeilijk of niet konden vinden. En als zij hulp zochten, voelden zij zich niet altijd gehoord. Jongeren weten niet goed waar zij naartoe kunnen als zij niet lekker in hun vel zitten. De jongere staat niet altijd centraal en de hulp is vaak te versnipperd.

Mét jongeren

Belangrijkste advies van de Brede Raad 010 is: praat mét jongeren, in plaats van óver jongeren.

Lees alle ervaringen en adviezen in ons advies ‘OMG: ik heb stress!’.

Reactie gemeente

Wethouder Bokhove heeft inmiddels gereageerd. Lees hier haar reactie op ons advies ‘OMG: ik heb stress!’

Andere adviezen over de Jeugdwet