14 juli 2016. De lang verwachte ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking is een feit!

Met de ratificatie van het verdrag moet Nederland ervoor zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De verwachtingen zijn hooggespannen. Waar heeft de ratificatie toe geleid?

Weinig vooruitgang

Het SCP concludeert dat er weinig vooruitgang is. En ook Ieder(in) en de Alliantie VN-verdrag (belangenorganisaties die zich volop inzetten voor de uitvoering van het verdrag) komen tot dezelfde conclusie.

SCP

Het Sociaal Cultureel Planbureau schrijft in zijn landelijke publicatie Lang niet toegankelijk’:

“Veel deelnemershebben weinig financiële middelen, omdat zij weinig inkomsten hebben en extra kosten maken. Ook het lang wachten op, of niet verkrijgen van passende hulp- en vervoersmiddelen vormen belemmeringen. Het contact met uitvoeringsorganisaties bij het aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen en uitkeringen, ervaren geïnterviewden als zeer moeizaam.”

De Brede Raad 010 trok dezelfde conclusie over financiële middelen. En adviseerde de gemeente Rotterdam daarover in zijn advies ‘Geen geld maakt niet gelukkig’.

Ieder(in)

Ook Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, kwam al eerder tot deze conclusie.

Positie van mensen met een beperking gaat achteruit ondanks VN-verdrag Handicap”,

Zo kopte Ieder(in) op 3 december 2019 in een artikel naar aanleiding van de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap.
In het artikel beschrijft Ieder(in) dat sinds de invoering van het VN-verdrag onder andere de werkloosheid onder mensen met een beperking of chronische ziekte is gestegen, de armoede onder hen is toegenomen en er een tekort is aan betaalbare aangepaste woningen.

Alliantie VN-verdrag

Een jaar later zegt de Alliantie VN-verdrag, over de vooruitgang van de afgelopen vijf jaar:

“Bewustwording groeit, maar er is weinig verbetering. Er is meer ambitie en inspanning nodig voor merkbare verbeteringen op het gebied van toegang tot zorg en ondersteuning, onderwijs, werk, een toereikend inkomen, passend wonen en een toegankelijker openbare ruimte.

Toekomst

Iederïn) en de Alliantie VN-verdrag blijven dus landelijk aan de weg timmeren. Om zo tot een inclusieve maatschappij te komen.

 

 

 

 

 

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam