In Rotterdam gaan we aan de slag met het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. We gaan werken aan een meer toegankelijke stad, één die opkomt voor gelijke kansen en behandeling voor iedereen.

De Brede Raad 010 en de gemeente Rotterdam gaan samen aan de slag met de uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

In juli 2016 is het VN-verdrag geratificeerd. Dat betekent dat we dat in Nederland nu moeten gaan uitvoeren. Het VN-verdrag gaat over de rechten van mensen met allerlei soorten beperkingen (lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch) of chronische ziekten, op uiteenlopende levensgebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk, sport en cultuur.

Inclusieve samenleving

Maar het verdrag gaat ook over zaken als bevordering van bewustwording, recht op leven, gelijkheid voor de wet en eerbiediging van privacy. Over een inclusieve samenleving voor iedereen met een beperking. Gelijke kansen voor iedereen, mét of zonder beperking.

Voor de gemeente Rotterdam betekent dit, dat zij samen met mensen met een beperking een lokale inclusie agenda gaat opstellen. In deze agenda staan de zaken waar in Rotterdam nog aan gewerkt moet worden om meer inclusief te worden. De agenda gaat niet alleen over wat de gemeente zelf gaat doen, maar vooral ook wat er nog in de stad gedaan kan worden door bijvoorbeeld werkgevers, ondernemers, vervoerders, binnen de horeca enz. En wie kan dit beter vertellen dan de Rotterdammers met een beperking zelf?


Werkconferentie ‘Onbeperkt in Rotterdam’

Daarom organiseren wij met de gemeente samen op 15 juni de werkconferentie ‘Onbeperkt in Rotterdam’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen Rotterdammers met en beperking zelf de gelegenheid om aan te geven wat beter kan in de stad.

Het resultaat van deze bijeenkomst wordt de basis voor de agenda waar we binnen de stad de komende jaren mee aan de slag gaan.

Heeft u zelf een beperking of heeft u een kind met een beperking en wilt u hier graag over meepraten? Meld u nu aan voor de bijeenkomst op 15 juni 2017

Meer informatie over het VN-verdrag:

Bericht 10 oktober 2016
Bericht 14 juli 2016

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam