De gemeente reageerde op ons advies over het armoedebeleid in Rotterdam.

Advies

Een jaar geleden heeft de gemeente Rotterdam de nieuwe aanpak voor schulden ‘Reset Rotterdam’ en de armoedeaanpak ‘Uit de knoop‘ vastgesteld.  Bij de samenstelling van deze armoede- en schuldenaanpak, die ook op landelijk niveau veel aandacht krijgt, vroeg de gemeente Rotterdam de Brede Raad 010 om advies. Ons advies over de Contourennota Armoedebeleid lees je hier.

Een deel van onze adviezen zijn door de gemeente opgevolgd; zo zet de gemeente in op betere communicatie, onder andere via de campagne ‘Kom uit je schuld’ en via de lancering van een website met informatie voor Rotterdammers: www.rotterdam.nl/werken-leren/geld-enzo/

Reactie m.b.t. armoede

De gemeente Rotterdam geeft in haar reactie aan verschillende adviezen van de Brede Raad 010 over te nemen.

Momenteel wordt er bijvoorbeeld naar aanleiding van ons advies uitvoering gegeven aan een aantal concrete zaken, zoals:

  • het ophogen van het tegoed voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar,
  • de start van een pilot integrale gezinsaanpak,
  • de inzet van 40 trajectbegeleiders financiën.

De gemeente geeft in haar reactie aan de focus te blijven houden op kinderen en jongeren en daarbij te zorgen voor heldere voorlichting en informatie.  Hoewel de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een sportfonds voor mensen met een beperking in te stellen, krijgt deze doelgroep, net als ouderen met een migratieachtergrond, op dit moment niet de specifieke aandacht die wij adviseerden.

Reactie m.b.t. schulden

Naar aanleiding van ons advies neemt de gemeente Rotterdam mee dat zij meer inzetten op:

  • betere communicatie
  • het verbeteren van de toegang tot de schuldhulpverlening, onder andere door de inzet van trajectbegeleiders (een vast contactpersoon voor het hele traject)
  • en de gemeente gaat meer stress-sensitief werken.

Op een aantal van onze adviezen is door de gemeente nog niet gereageerd zoals:

  1. de outreachende aanpak
  2. het bevriezen van schulden en
  3. onafhankelijke cliënt ondersteuning

De Brede Raad 010 zal de gemeente op deze punten actief blijven benaderen.

Lees hier de complete reactie van de gemeente op ons advies over Armoedebeleid

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam