De Brede Raad 010 heeft vanuit de familie- en cliëntenraden van de (o)GGz verschillende signalen en knelpunten ontvangen. Denk aan wachtlijsten voor opname en voor beschermde woonvormen.

Wij willen deze knelpunten en signalen graag bespreken en waar mogelijk omzetten in concrete oplossingen en aanbevelingen. Deze oplossingen worden daarna in de vorm van een advies aangeboden aan het college van B&W van Rotterdam.

In oktober organiseren wij daarom een bijeenkomst voor familie- en cliëntenraden van de (o)GGz.

Indien u denkt ook een bijdrage te kunnen leveren om deze knelpunten in de GGZ op te lossen neem dan telefonisch (010-2680611) of via info@brederaad-010.nl contact met ons op.

Nieuws over

Schulddienstverlening