De Brede Raad 010 heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vragen van de gemeente:

 • ‘Wat is er te verbeteren in de communicatie gericht op mantelzorgers?’
 • ‘Waar hebben jonge mantelzorgers behoefte aan?’

We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij we ons samen met (jonge)mantelzorgers hierover hebben ge sproken.

In het kort kwam het hierop neer:

 • Rotterdammers die anderen helpen herkennen zich vaak niet in de term mantelzorger en betrekkende communicatie over mantelzorg hierdoor niet snel op zichzelf .
 • Een van de tips was om verschillende vormen van communicatie te gebruiken. Sociale media zijn bijvoorbeeld voor oudere mantelzorgers misschien minder geschikt, maar kunnen voor jongere mantelzorgers juist heel effectief zijn.
 • Mantelzorgers hebben behoefte aan:
  • Eén persoon of punt waar zij hun verhaal kwijt kunnen, vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen, zonder telkens opnieuw de situatie te moeten uitleggen.
  • Eén punt waar kennis is over verschillende ziekten en de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen.
 • De ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers verschilt erg per jongere.
  • De eerste stap zou moeten zijn om de jongeren bewust te maken van hun situatie (het feit dat zij mantelzorgen).
  • De tweede stap zou moeten zijn; samen met hen ontdekken waar zij mee geholpen zouden zijn in hun eigen situatie. Initiatief hiertoe zou moeten liggen bij de school en de zorgprofessionals die betrokken zijn in het gezin.

We willen alle mantelzorgers die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt nogmaals enorm bedanken voor hun aanwezigheid en hun input.

We hebben deze input verwerkt en begin november aangeboden aan de betreffende ambtenaren. Zij gaan hiermee aan de slag.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam