De Brede Raad 010 is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W van Rotterdam.
De Brede Raad 010 adviseert het Rotterdams college van B&W gevraagd en ongevraagd over de volgende wet- en regelgeving:

Deze verzameling van wetten wordt ook wel het sociaal domein genoemd.

De Brede Raad 010 bestaat momenteel uit bijna 30 inwoners van Rotterdam. Zij vormen de schakel tussen het bestuur van de stad en de inwoners van Rotterdam. Zij verzamelen de ervaringen van Rotterdammers met het sociaal domein en stellen een advies samen voor het college van B&W. Al onze adviezen hebben als doel het sociaal beleid beter te laten passen bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

De Brede Raad 010 is onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan de gemeente of een andere organisatie.

Ontstaan

De Brede Raad 010 is in 2015 opgericht op initiatief van Hugo de Jonge, destijds wethouder in Rotterdam. Hij deed dit in het kader van de drie decentralisaties: die van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Die decentralisaties betekenen dat sinds 2015 gemeenten en niet de landelijke overheid verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze wetten.