Brede Raad 010 – Schakel tussen Rotterdammer en sociaal beleid

Rotterdam. We leven er samen met kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. De stad telt ruim 600.000 Rotterdammers met zo’n 170 verschillende culturele achtergronden. Al die mensen willen zich thuis voelen in de stad. En er wonen, werken, naar school gaan, sporten. Dat vraagt om sturing en beleid.
Om dit mogelijk te maken, is aanpassing van het sociaal beleid van de gemeente soms gewenst.

De Brede Raad 010 doet er als onafhankelijke adviesraad van het college van B&W alles aan om samen beleid te maken dat werkt.
Gevraagd en ongevraagd adviseert de Brede Raad 010 het college van B&W over alles wat zich in het sociaal domein afspeelt. Of het nu om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet, het armoedebeleid of de schulddienstverlening gaat, of inclusie van mensen met een beperking. De leden van de Brede Raad 010 gebruiken voor hun adviezen de verhalen die Rotterdammers uit hun netwerk vertellen. De Brede Raad 010 kan met zijn adviezen het verschil maken om iedere Rotterdammer een gelijkwaardige uitgangspositie te bieden.

Lees hier onze adviezen en reacties van de gemeente.  Of bekijk ons laatste nieuws.