In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens de Brede Raad 010 van relaties hebben, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@brederaad-010.nl.

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is de Brede Raad 010

De Brede Raad 010 is een adviesorgaan van de gemeente Rotterdam waarin vrijwilligers benoemd zijn als lid. De Stichting Brede Raad Rotterdam ondersteunt de Brede Raad 010, onder meer met deze website. De Stichting Brede Raad Rotterdam is ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel, onder nummer KvK 636 486 44.

De Brede Raad 010 houdt kantoor op Schiekade 105, 3033 BH Rotterdam en is op het internet te vinden op www.brederaad-010.nl en verder op Facebook en LinkedIn.[BR1]

Welke gegevens verzamelt de Brede Raad 010 via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contactformulieren

Bezoekers aan onze website kunnen op een aantal plekken een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres (optioneel)
Berichtgegevens (optioneel)
Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn voor onze werkzaamheden.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker en de Brede Raad 010 met elkaar samenwerken. Indien wij geen samenwerking met elkaar aangaan worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf schriftelijk per e-mail of per brief aangeven dat u wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven aan onze geïnteresseerden en klanten. Via onze website kunt u zich daarvoor aanmelden. Dan worden voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd.
Uw gegevens worden bewaard in de database van Mailchimp totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna u automatisch wordt verwijderd uit het Mailchimp bestand. Wij houden geen aparte database bij voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies door de Brede Raad 010

De Brede Raad 010 gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
De Brede Raad 010 gebruikt geen eigen cookies.
Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van de cookies zoals hiervoor aangegeven.

Gebruik van Google Analytics door de Brede Raad 010

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke gegevens verzamelt de Brede Raad 010 offline en bewaartermijn

Ten behoeve van samenwerking met een bezoeker verzamelen wij de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Bedrijfsnaam (optioneel)
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats) (optioneel)
Telefoonnummer
E-mailadres (optioneel)
Deze gegevens hebben wij nodig om contact te kunnen houden met onze bezoekers zolang de samenwerking duurt.

U kunt ook zelf schriftelijk per e-mail of per brief aangeven dat u wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt de Brede Raad 010 persoonsgegevens

De Brede Raad 010 neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Brede Raad 010 verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij u daarvoor expliciet schriftelijk of via e-mail toestemming geeft. Wij benaderen u daarvoor dan apart. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

  • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
  • Google Analytics
  • Formdesk
  • PerfectView

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van voor hun betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail of een brief met daarin de toelichting aan info@brederaad-010.nl c.q. Brede Raad 010, Schiekade 105, 3033 BH Rotterdam .

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Brede Raad 010 op  info@brederaad-010.nl of per brief naar Brede Raad 010, Schiekade 105, 3033 BH Rotterdam.  Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Uw privacy is belangrijk
De Brede Raad 010 vindt privacy belangrijk en doet al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u vragen heeft of verdere informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.