De Brede Raad 010 heeft ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van professionele onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) een nieuw advies uitgebracht onder de titel: Zoekt en gij zult niet vinden:ocoadviesjan24 Op basis van ervaringen van Rotterdammers adviseert de Brede Raad 010 het college de inwoners beter te informeren over het bestaan van OCO. Zij hebben er recht op zich te laten ondersteunen als zij, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een Wmo-voorziening, moeite hebben bij het juiste loket van de gemeente aan te kloppen.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam