In een tijd waarin we meer en vaker voor elkaar (moeten) zorgen omdat professionele zorg te duur of niet te krijgen is door personeelstekorten, wijst de gemeente graag op de mogelijkheid meer mantelzorg te verlenen. De Brede Raad 010 ging te rade bij Rotterdamse mantelzorgers en komt tot de conclusie dat de gemeente op dat terrein vooral in de informatievoorziening verbeterslagen kan maken. Lees het volledige advies: manteladviesjan24

Andere adviezen rond de Wmo