Schulddienstverlening

Schulddienstverlening2021-09-21T12:19:36+02:00

Schulddienstverlening is er voor mensen die schulden hebben en hulp nodig hebben om uit de schulden te komen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van schulddienstverlening. Het valt niet onder de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. Maar mensen die met een van deze wetten te maken hebben, kunnen ook met schulden te maken hebben.

Schulden hebben een grote impact op wat je kunt doen. Bij de drie wetten is zelfredzaamheid het uitgangspunt. Als schulden dus tegelijk kunnen worden aangepakt, kan dat mensen verder helpen om weer grip op hun leven te krijgen. Daarom heeft het college van B&W de Brede Raad 010 gevraagd ook over schulddienstverlening te adviseren.

Wij verzamelen de ervaringen van Rotterdammers

Wij verzamelen verhalen van Rotterdammers. Dat doen we in gesprekken met mensen, soms thuis, soms op straat, soms in een bijeenkomst die we organiseren. Rotterdammers kunnen ons ook bellen of mailen om hun ervaringen te delen over een thema. Alle verhalen die we zo verzamelen, vormen de basis voor ons advies. Dat advies sturen wij naar de wethouder die erover gaat. Als het kan bespreken we ons advies met de wethouder. Hij of zij laat ons in elk geval altijd weten wat hij of zij ermee gaat doen.

Uitgebrachte adviezen

quote

“Over twee dagen ben ik schuldenvrij. Daar ben ik natuurlijk superblij mee. Maar ik vind het ook wel spannend dat niemand meer meekijkt met mijn financiën. Het zou fijn zijn als ik nog een beetje begeleiding zou krijgen om me goed voor te bereiden op het uit de schulden blijven.”

Ga naar de bovenkant