Adviezen en publicaties

Adviezen en publicaties2021-09-21T12:13:12+02:00

De Brede Raad010 laat het college van B&W in een advies zien hoe Rotterdammers denken over een bepaald thema. En waar zij tegenaan lopen.

Deze thema’s kunnen heel verschillend zijn. Zo gaat het de ene keer over ouderen en hoe zij langer thuis kunnen wonen. Een andere keer kan dat gaan over sporten en de toegankelijkheid daarvan voor mensen met een beperking. Wij adviseren de gemeente over mensen in de Participatiewet, hulp voor jongeren, problemen met armoede of schulden. Altijd een thema uit het sociaal domein: de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, armoedebeleid of schulddienstverlening.

Ga naar de bovenkant