Niet iedereen in Rotterdam doet mee, telt mee, kán mee of voelt dat hij/zij/hen erbij hoort. Kansenongelijkheid en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag.

Overkoepelend thema

Hoe verschillende mensen wel of geen plek krijgen of kunnen innemen in Rotterdam, is sinds de oprichting van de Brede Raad 010 in 2015 een overkoepelend thema in onze adviezen. Kansen(on)gelijkheid en (gebrek aan) inclusie komen in vrijwel elk advies van de Brede Raad 010 terug. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

Actieplan

In het concept actieplan ‘Samenleven in één stad’ presenteert wethouder Faouzi Achbar hoe de gemeente de komende vier jaar een bijdrage wil leveren aan een stad waar iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en elkaar respecteert. Dit actieplan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met de stad.

De reactie van de wethouder hierop lees je hier.

Advies

De Brede Raad 010 is gevraagd om te adviseren over het concept actieplan én over de manier waarop dit tot stand is gekomen.

We hebben het onderwerp ‘samenleven’ in de breedst mogelijke zin opgepakt. Écht samenleven betekent voor ons dat niemand wordt buitengesloten. Dat mensen elkaar ontmoeten. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn talenten te ontplooien in onderwijs en werk, zich toegang te verschaffen tot informatie, naar binnen kan, dat communicatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom hebben wij dit advies ‘Meedoen en erbij horen’ genoemd. Ons advies ‘Meedoen en erbij horen’ lees je hier.

 

Ervaringen

Om onze adviezen aan de gemeente te formuleren hebben wij onder meer geput uit onze eerder gegeven adviezen én de ervaringen van de Rotterdammers in ons netwerk. Daaronder ook die van de deelnemers aan ons digitale platform De Stem.

Andere adviezen rond het VN-verdrag