De titel van ons nieuwe advies zegt het eigenlijk al: wil je als stad inclusief worden, dan begint dat bij kinderen en hun onderwijs.

Toegankelijk

Dat gaat om meer dan alleen zeggen dat kinderen welkom zijn op een school: de school moet zelf ook toegankelijk zijn. Want wat als een deur te smal is voor je rolstoel of scootmobiel, je niet boven kunt komen omdat er geen lift is, of letterlijk niet over te hoge drempels kunt stappen? Dan moet je bijna altijd naar een andere school, een speciale school, een school die meestal niet bij jou in de buurt staat. Dan begin je je leven als kind met een beperking tòch weer apart van andere kinderen, tòch weer beperkt.

Ervaringen

In ons advies vind je ervaringen van Rotterdammers met toegankelijkheid van schoolgebouwen in Rotterdam. Waarbij we constateren dat elk schoolgebouw niet standaard toegankelijk is. Daardoor is onderwijs in Rotterdam standaard niet inclusief. Daarmee ontbreekt een basisvoorwaarde om kinderen samen te laten leren. Maar verhindert het ook ouders/verzorgers, leerkrachten of andere bij school betrokkenen die zelf een beperking hebben om naar school te komen, voor bijvoorbeeld tienminutengesprekken, om les te geven of op andere wijze kinderen te helpen in de school.

Inclusieve gemeente

Gelukkig wil de gemeente Rotterdam graag een inclusieve stad worden waarin iedereen kan meedoen. Maar dat is niet eenvoudig geregeld. De Brede Raad 010 ziet echter mogelijkheden voor de gemeente om dit probleem aan te pakken. En doet daarover concrete aanbevelingen in het advies ‘Een inclusief Rotterdam begint met fysiek toegankelijk onderwijs’.

 

Een jongen in een rolstoel speelt samen met kinderen zonder rolstoel op een schoolplein met een bal.

Andere adviezen rond het VN-verdrag