De gemeente Rotterdam timmert steeds meer aan de weg van toegankelijkheid. Zij willen de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Dat gaat dan niet alleen om op- en afritjes bij de stoep, of drempels in een gebouw. Maar ook over meedoen met allerlei evenementen. En daar heeft Rotterdam er genoeg van!

Vanuit die gedachte vroeg de gemeente de Brede Raad 010 om advies hoe festivals en evenementen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Dat leidde tot een opsomming van praktische tips en een aantal belangrijke aandachtspunten. De gemeente Rotterdam kan op basis van dit advies stappen zetten naar een inclusiever festivalbeleid, zodat iedereen kan meegenieten van de stad op haar best.

In het advies ‘Aandachtspunten toegankelijkheid festivals en evenementen’ doet de Brede Raad 010 aanbevelingen.

quote-wit

“Train het personeel in het omgaan met mensen met een beperking, maak onderstaande punten onderdeel van deze training. Maak het personeel ervan bewust welke beperkingen mensen kunnen hebben en hoe deze van invloed zijn op de beleving van een festival of evenement.”

Advies-Toegankelijkheid-Festivals-en-evenementen

Andere adviezen rond het VN-verdrag