De evenementen en festivals beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Hoe doe je dat? De gemeente vroeg de Brede Raad 010 om advies. Dat leidde tot een opsomming van praktische tips en een aantal belangrijke aandachtspunten. De gemeente Rotterdam kan op basis van dit advies stappen zetten naar een inclusiever festivalbeleid, zodat iedereen kan meegenieten van de stad op haar best.

Download en lees het advies Toegankelijkheid festivals en evenementen
Lees hier de reactie van de gemeente
quote-wit

“Train het personeel in het omgaan met mensen met een beperking, maak onderstaande punten onderdeel van deze training. Maak het personeel ervan bewust welke beperkingen mensen kunnen hebben en hoe deze van invloed zijn op de beleving van een festival of evenement.”

Advies-Toegankelijkheid-Festivals-en-evenementen