Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)2021-09-21T12:16:12+02:00

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Rotterdam dus ook. De wet is er voor de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Zo regelt de Wmo allerlei zaken om thuis te kunnen blijven wonen, zoals thuiszorg of een aanpassing van je badkamer en toilet. Maar ook Vervoer op Maat of begeleiding bij het wonen vallen onder de Wmo. Voor als je echt dat steuntje in de rug nodig hebt.

Beleid verbeteren

Wij vragen hoe Rotterdammers de uitvoering van de Wmo op bepaalde punten ervaren. Bijvoorbeeld of ouderen voldoende ondersteuning ontvangen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Of zij aanpassingen kunnen krijgen voor hun huis. Of dat mensen begeleiding krijgen als zij dat nodig hebben. Wij gaan met hen in gesprek, soms thuis, soms in een bijeenkomst die we organiseren. Ook spreken we professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van Wmo-voorzieningen.

Alle verhalen die we zo verzamelen, vormen de basis voor ons advies. We vertellen hierin wat goed gaat en wat beter kan. Het advies sturen wij naar de wethouder die over het onderwerp van ons advies gaat. Als het kan bespreken we ons advies met de wethouder. We krijgen in ieder geval altijd antwoord. Heel vaak neemt de wethouder minstens een deel van ons advies over. Daarmee verbetert hij of zij het beleid.

Reactie

Uitgebrachte adviezen

quote

“Waarom is er geen strippenkaart in de GGZ zorg? Dat zou enorm helpen, juist omdat de behoefte aan hulp zo wisselend kan zijn bij mensen met psychische problemen. Soms gaat het zo goed dat de ambulante begeleider helemaal niet hoeft te komen.”

Ga naar de bovenkant