Participatiewet

Participatiewet2024-05-01T18:27:26+02:00

Iedereen die kan werken maar op de arbeidsmarkt een duwtje in de goede richting nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente zorgt ervoor dat de Participatiewet goed wordt uitgevoerd.

De Participatiewet gaat over werk en inkomen. Voordat deze wet er kwam, had je de Bijstandswet, de Wsw, de Wajong en nog veel meer regelingen. Alle wetten en regelingen die met werk en inkomen te maken hebben, zijn nu bij elkaar gebracht in de Participatiewet. De Wajong bestaat nog wel, maar is aangepast.
Alleen de WW valt buiten de Participatiewet. Dat is namelijk een sociale verzekering die wordt uitgevoerd door het UWV en niet de gemeente.

Met iedereen in gesprek

Wij zijn in gesprek met mensen die met de Participatiewet te maken hebben. Hoe ervaren zij de wet. Bijvoorbeeld of de gemeente jongeren met een beperking voldoende ondersteunt. We houden gesprekken met jongeren, met werkgevers en met gemeenteambtenaren. Soms doen we dat bij mensen thuis, soms op straat, soms in een bijeenkomst die we organiseren. Rotterdammers kunnen ons ook bellen of mailen met hun ervaringen over een thema. Alle verhalen die we zo ophalen, vormen de basis voor een advies. Dat advies sturen wij naar de wethouder die erover gaat. Met hem of haar, of met de betrokken ambtenaren, gaan we het gesprek aan over wat goed gaat en wat beter kan.


Reactie

Uitgebrachte adviezen

quote

“Wat de gemeente van mij verwacht, is me niet helemaal duidelijk. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe vaak ik moet solliciteren. Ook weet ik niet wie mijn klantmanager of jobcoach is, er wordt vaak gewisseld. Daardoor weet ik niet bij wie ik moet zijn. De continue dreiging met een korting op mijn uitkering als ik ergens aan moet voldoen, is vervelend.”

Ga naar de bovenkant