Het vorig jaar aangetreden college maakt nieuwe beleidsplannen voor de komende vier jaar. Een daarvan is het beleidskader voor de Participatiewet. Daarin legt het college vast welke doelen zij willen bereiken en hoe zij die willen bereiken.

De Brede Raad 010 heeft geadviseerd over het concept beleidskader Participatiewet. Het advies kreeg de titel ‘Hand in Hand’.

Waar is de Participatiewet voor?

Iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt, die valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Ook als ze een arbeidsbeperking hebben. Zolang je geen werk hebt kun je een bijstandsuitkering aanvragen.

Meer dan alleen werk

In het advies hebben wij benadrukt dat mensen die geen werk hebben vaak ook te maken hebben met problemen op andere terreinen . Zoals huisvestingsproblemen, (mentale) gezondheidsproblemen, een beperking, financiële problemen of/of last van laaggeletterdheid. Kortom: wie aanklopt bij de gemeente voor ondersteuning vanuit de Participatiewet zal de gemeente breder moeten durven kijken. Soms moeten er eerst andere problemen worden opgelost voordat iemand in staat is om weer stappen richting de arbeidsmarkt te maken.  Er is dus behoeft een integrale benadering, niet alleen puur vanuit de Participatiewet.

‘Hand in hand’

Het advies heet dan ook ‘Hand in Hand’.
Hand in hand, samen met de Rotterdammer die ondersteuning nodig heeft, met organisaties die hen vertegenwoordigen. Samen met het welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties. Samen met de verschillende clusters van de gemeente, met ondernemers en werkgevers. Met onafhankelijk cliëntondersteuners (OCO) en met iedereen die zich wil inzetten voor Rotterdammers.

Advies aan de gemeente

Gemeente, ga naast de bijstandsgerechtigde staan en onderzoek met hem of haar wat hij of zij nodig heeft om een gelukkig leven te leiden. Dan trekt u hand in hand op.

Klik hier voor het volledige advies ‘Hand in Hand’.

Reactie gemeente

De gemeente heeft inmiddels gereageerd op ons advies. In deze reactie geeft zij haar visie op elk van onze aanbevelingen.

Beleidskader ‘Werken is geweldig!’

Het beleidskader is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. Daar moet het definitief worden vastgesteld. Benieuwd wat er in het Beleidskader staat? U vindt het op de site van de gemeente Rotterdam, of klik hier door naar het Beleidskader ‘Werken is geweldig!’

Andere adviezen over de Participatiewet