In dit advies: ‘Passende dienstverlening cluster W&I’ heeft de Brede Raad 010 zes adviezen gegeven ter verbetering van de dienstverlening van het cluster. In zijn reactie benoemt wethouder Moti dat hij de ervaringen die wij omschrijven herkent en dat ze bekend zijn bij de gemeente. Het cluster W&I en de gemeente Rotterdam werken aan het verbeteren van de dienstverlening. In 2017 zijn hiervoor nieuwe uitgangspunten beschreven, waarbij de visie alsvolgt luidt: “We zien toekomst in Rotterdammers door ze te begeleiden naar werk, vanuit de stabiele basis van een uitkering en ondersteuning. Alle door ons aangedragen adviezen zijn meegenomen in de acties die de gemeente uitvoert om haar dienstverlening te verbeteren”.

De verhalen en adviezen zijn gebundeld in dit advies.

quote-wit

“Alle onderdelen van de dienstverlening moeten gericht zijn op het benutten en verbeteren  van de mogelijkheden van de klant. Laat dit leidend zijn.”

Advies-Passende-dienstverlening

Andere adviezen over de Participatiewet