Armoedebeleid

Armoedebeleid2023-07-03T11:10:20+02:00

Armoedebeleid omvat de plannen die de gemeente maakt om mensen die het niet breed hebben te helpen toch overeind te blijven. Daarbij mag de gemeente iemands inkomen niet verhogen. Maar ze mag wel kijken of ze bijvoorbeeld gemeentelijke lasten kan verlichten, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Ook verzorgt de gemeente de bijzondere bijstand.

Armoede heeft een grote impact op wat je kunt doen en hoe je kunt meedoen in de maatschappij. Zelfredzaamheid is het uitgangpunt. Mensen die een beroep moeten doen op ondersteuning van de gemeente, hebben vaak ook te kampen met een laag inkomen of armoede. Als armoede dus tegelijk wordt aangepakt, kan dat mensen verder helpen om meer te kunnen meedoen. Daarom heeft het college van B&W de Brede Raad 010 gevraagd ook over armoedebeleid te adviseren.

Wij verzamelen de ervaringen van Rotterdammers

Wij verzamelen verhalen van Rotterdammers. Dat doen we in gesprekken met mensen, soms thuis, soms op straat, soms in een bijeenkomst die we organiseren. Rotterdammers kunnen ons ook bellen of mailen om hun ervaringen te delen over een thema. Alle verhalen die we zo verzamelen, vormen de basis voor ons advies. Dat advies sturen wij naar de wethouder die erover gaat. Als het kan bespreken we ons advies met de wethouder. Hij of zij laat ons in elk geval altijd weten wat hij of zij ermee gaat doen.

Uitgebrachte adviezen

quote

“Als we met een groepje vrienden iets leuks gaan doen, haak ik snel af. Ik kan het niet betalen.”

Ga naar de bovenkant