De Stichting Brede Raad Rotterdam is opgericht om de leden van de Brede Raad 010 te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De Stichting heeft daarvoor een bureau ingesteld met een aantal medewerkers. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning.

Het bestuur van Stichting Brede Raad Rotterdam bestaat uit vijf personen. Wij stellen ze graag aan je voor.

Leden bestuur

en hun motivatie

Josje-Bootsma

Josje Bootsma, bestuurder in de zorg

Als bestuurslid van de Stichting Brede Raad 010 wil zij zich hard maken voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Brede Raad 010. Juist binnen het sociaal domein vindt zij burgerparticipatie een belangrijke raadgever voor het college van B & W. Haar ervaring als bestuurder van een grote zorgorganisatie in het Rotterdamse komt daarbij goed van pas.

Het werk van de Brede Raad 010 vindt zij belangrijk, omdat:
“de adviezen van de Brede Raad 010 gebaseerd zijn op de ervaringen van Rotterdammers die te maken hebben met de Jeugdwet, Participatiewet, de Wmo, armoede of schulddienstverlening. Dat komt de kwaliteit van het beleid dat de gemeente opstelt binnen deze domeinen alleen maar ten goede. De Brede Raad 010 kan zaken aanvullen, toevoegen of nuanceren waar bestuurlijk onvoldoende aandacht voor is”

Jenny Vermeeren, directeur Woonstad Rotterdam

Jenny ziet de Brede Raad 010 als de brug binnen het sociaal domein die beleid en praktijk samenbrengt. Zij zet haar ervaring en kennis graag in om de vrijwilligers van de Brede Raad 010 te faciliteren en te ondersteunen bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

De Brede Raad 010 vindt zij van groot belang, omdat:
“ik ervan overtuigd ben dat de inbreng en ervaring van hen voor wie het beleid gemaakt wordt,  waarde toevoegt aan de inhoud van dat beleid. Dat zorgt ervoor dat het beleid beter aansluit op de behoeften en daarmee wordt dat alleen maar sterker”.

Jenny-Vermeeren
Mieke-Cardol

Mieke Cardol, Lecturer disability studies aan de Hogeschool Rotterdam

Mieke gelooft in de kracht van burgerparticipatie en heeft daarvoor de nodige werk- en onderzoekservaring. Zij werkt dan ook graag mee om de doelstellingen van de Brede Raad 010 waar te maken.

Waarom Mieke het belangrijk vindt dat de Brede Raad 010 er is?
“Het besturen van een gemeente werkt niet als zij haar burgers niet betrekt bij belangrijke beslissingen. Voor goed en relevant beleid is daarom de inspraak van de mensen waar het om gaat, noodzakelijk. Zo houden bestuurders en inwoners elkaar scherp en dat komt de kwaliteit van het beleid alleen maar ten goede”.

Samira Abbadi, beleidsadviseur Onderwijs

Het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Brede Raad Rotterdam ziet zij als een kans om een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle Rotterdammers. Rotterdam, haar geboortestad, zou zij graag zien als een stad  waar alle bewoners hun rust en geluk kunnen vinden en niet alleen hun geld kunnen verdienen.

Zij vindt het belangrijk dat de Brede Raad 010 er is, omdat:
“Rotterdammers op een andere manier gehoord kunnen worden. Zo kan de gemeente geholpen worden om het juiste sociale beleid te ontwikkelen op een manier die past bij deze tijd en deze maatschappij.” 

Samira-Abbadi
Setkin-Sies

Setkin Sies, manager Polikliniek De Hoop ggz

Stelt zijn ervaring en netwerk graag beschikbaar aan de Brede Raad 010, omdat hij graag meewerkt aan een mooier Rotterdam. Dat betekent voor hem een stad waar iedereen gehoord, gezien en erkend wordt.

Hij vindt de Brede Raad 010 belangrijk, omdat:
“beleidsmakers niet altijd de impact van hun beleid kunnen inschatten. Juist de Rotterdammers die de gevolgen van dat beleid dagelijks ervaren zijn de adviseurs die Rotterdam kunnen helpen een inclusieve stad te worden”.