Ruim twee jaar geleden stelde de gemeenteraad de Lokale Agenda Toegankelijkheid van Rotterdam vast. Inzet was om Rotterdam beter toegankelijk te maken, zodat iedereen mee kan doen. Nu, twee jaar later, maken we de balans op: wat is er veranderd, wat gaat beter, wat moet nog beter?

Ervaringen uit de stad

De Brede Raad 010 haalde ervaringen op bij Rotterdammers met een beperking. En ging met hen in gesprek: hoe dachten zij dat dingen anders en beter konden? Ook de deelnemers aan ons digitale klankbord De Stem van Rotterdam gaven volop input. Alles bij elkaar heel veel ervaringen, informatie en ideeën.

Advies

De Brede Raad 010 heeft alles op een rijtje gezet en een advies met de (veelzeggende) titel ‘De LAT moet hoger!’ aan de wethouder gestuurd. Want we zijn er nog niet … Toch hebben we goede hoop dat de gemeente met ons advies opnieuw stappen gaat zetten om van Rotterdam een echt inclusieve gemeente te maken.

De reactie van de wethouder lees je hier.

Andere adviezen rond het VN-verdrag