De gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd te adviseren over haar nieuwe beleidsplan armoede. Onze conclusie is dat de accenten in de Contourennota op de juiste plekken liggen. Als belangrijkste missen wij in dit advies specifieke aandacht voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

Download en lees het advies Contourennota Armoedebeleid
quote-wit

“Neem ouderen met een migratieachtergrond op in de lijst met doelgroepen die specifieke aandacht nodig hebben in de aanpak van armoede.”

Advies-contourennota-armoede

Andere adviezen over het Armoedebeleid