De Brede Raad 010 ziet dat de gemeente bewuste afwegingen maakt in de gewijzigde Beleidsregels bijzondere bijstand.

Creëren van gelijke kansen

Voor de Brede Raad 010 is het creëren van gelijke kansen voor mensen op het gebied van financiën belangrijk. Dat betekent dat de Brede Raad 010 de gemeente met klem adviseert in te zetten op voorlichting, informatie en advies over het Rotterdampakket aan Rotterdammers met een laag inkomen. Hoe meer mensen hier een gedegen afweging in kunnen maken, hoe minder mensen tussen wal en schip vallen wanneer zij geen Rotterdampakket hebben en hiermee geen aanspraak kunnen doen op elementen van de bijzondere bijstand.

Slechtere financiële positie

Ook vindt de Brede Raad 010 het belangrijk dat er extra aandacht is voor de verslechterende financiële positie van mensen met een beperking. En dat sporten vanwege meerdere positieve aspecten voor mensen met een beperking om medische redenen mogelijk wordt gemaakt.

En tot slot: dat de gemeente meerkosten door de medische beperking vergoedt in de bijzondere bijstand.

Reactie gemeente

Wethouder Grauss heeft gereageerd op ons advies over de Beleidswijzigingen in de Bijzondere Bijstand. Hier lees je zijn volledige reactie.

quote-wit

“De Brede Raad 010 adviseert de gemeente Rotterdam om de kosten die mensen met een beperking hebben wanneer zij sporten te vergoeden zoals het abonnement en het sportvervoer. En dit bedrag te verstrekken om niet, dus niet als geldlening.”

Advies-wijzigingen-beleidsregels-bijzondere-bijstand

Andere adviezen over het Armoedebeleid