Zorg, Welzijn en Jeugdhulp

Zelfredzaamheid, toegang tot zorg en de overgang van 18- naar 18+ vanuit de jeugdzorg komen aan bod in het advies. Wat hebben Rotterdammers nodig om eigen regie te behouden? Hoe verbeteren we de toegang tot zorg? Hoe verbeteren we de overgang van 18- naar 18+? Allemaal thema’s die terugkomen in het toekomstige beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp.

Wat kan er beter?

Meriem (Brede Raad 010): “De daadwerkelijke hulpvraag blijkt zelden in de eerste vraag te zitten!”. Effectief inzetten op de eerste toegang en het eerste contact, de regie bij Rotterdammers laten en luisteren naar wat Rotterdammers nodig hebben zijn kernwaarden voor Rotterdammers gebleken. Carla (Brede Raad 010): “Eigen regie is voor mensen met een hulpvraag ontzettend belangrijk.”

Zorg is niet statisch en we kunnen niet verwachten dat er vaste oplossingen zijn voor vaste momenten. Zo ook niet voor jongeren die van de ene op de andere dag voor de wet volwassen zijn. Nuno (Young010): “Volwassen worden is een proces en geen momentopname, we kunnen niet verwachten dat iemand uit de jeugdzorg het op zijn achttiende opeens allemaal wel alleen kan.”

De reactie van de gemeente op ons advies

De gemeente Rotterdam reageerde uitgebreid op ons advies. Zij waardeert de samenwerking en betrokkenheid van de Brede Raad 010 en Young010. Wij adviseerden al in een vroeg stadium, zodat de stem van de Rotterdammer vanaf het beginproces van het beleid van de gemeente gehoord is.

Eigen regie

Wij adviseerden de gemeente in haar definitie van zelfredzaamheid ‘eigen regie’ van de ontvanger van zorg als essentieel element te betrekken. De gemeente erkent het belang van eigen regie. Tegelijk geeft de gemeente aan af te stappen van de term zelfredzaamheid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Ook adviseerden wij onafhankelijke cliëntondersteuning een centraler plek te laten innemen. De gemeente geeft aan het belang hiervan te onderschrijven en dat dit reeds beschikbaar is. Desalniettemin geven Rotterdammers aan  dat onafhankelijke cliëntondersteuners niet goed vindbaar zijn en niet voor iedereen bekend. De behoefte is echter groot.

Communicatie

Voor wat betreft de toegang tot zorg adviseerden wij de gemeente zorg te dragen voor goede, effectieve communicatie. Zowel digitaal als niet digitaal. De gemeente omarmt dit advies en verwerkt dit in een plan voor beter passende dienstverlening, waarbij duidelijke taal centraal staat.

advies-in-eigen-beheer-omslag

Andere adviezen rond de Wmo