In een ongevraagd advies roept de Brede Raad 010 de gemeente op alles op alles te zetten om statushouder écht maatwerk te bieden op het gebied van taallessen. De gemeente zet zelf al hoog in, de Brede Raad 010 moedigt de gemeente aan hieraan gestalte te geven. Leer hier het hele advies.

Reactie gemeente

De gemeente reageerde op ons advies. Lees hier wat wethouder Karremans vindt van onze advies.

Andere adviezen rond de Wmo