Bij de Brede Raad 010 zijn diverse signalen binnengekomen dat de zorg aan kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV) tekortschiet. Vaak worden de ouders geholpen, maar door uiteenlopende redenen is er te weinig hulp voor het kind. Ook gebeurt het soms dat er wel aanbod voor de kinderen is, maar dat zij niet willen, of niet kunnen. De Brede Raad 010 heeft een werkgroep gevormd om verhalen op te halen en zo meer inzicht te krijgen in de problematiek. Bijgaand rapport geeft de bevindingen kort weer.

Twee kinderen op een skelter

Andere adviezen over de Jeugdwet