De Brede Raad 010 boog zich over de nieuwe beleidsregels over de Jeugdhulp in Rotterdam. Over het beleid zelf en over de regels hebben wij een advies uitgebracht, gebaseerd op de werking ervan in de praktijk. De gemeente reageerde uitgebreid op dit advies.

Samenvatting reactie gemeente op gewijzigde beleidsregels Jeugdhulp Rotterdam

De Brede Raad 010 werd door de gemeente gevraagd kritisch mee te lezen en te kijken of de beleidsregels duidelijk genoeg zijn. Of er zaken ontbreken en of er aanvullingen nodig zijn.

De gemeente heeft, naar aanleiding van ons advies, uitgebreid gereageerd op onze vragen en opmerkingen over de door de gemeente opgestelde gewijzigde beleidsregels Jeugdhulp Rotterdam. De reactie van de gemeente gaat in op vele details van de diverse wet- en regelgeving. Ter verduidelijking geven wij hieronder een samenvatting van de reactie.

Naar aanleiding van ons advies verduidelijkt de gemeente op een aantal punten haar beleidsregels, zodat de Rotterdammer beter weet waar hij aan toe is. Het gaat om verheldering bij een situatie waarin een indicatie van belang is. Maar ook waar het gaat om welke norm de gemeente hanteert in een bepaalde situatie. In andere gevallen gaat het om toevoegingen die de Brede Raad010 adviseerde en die de gemeente ter harte heeft genomen.Daarmee zijn de beleidsregels een stuk duidelijker geworden en aangescherpt waar nodig.

quote-wit

‘Soms krijg ik het idee  van de gezinscoach dat het allemaal mijn schuld is als ouder, dat mijn manier van opvoeden fout is. Dan klap ik dicht, ik zou het heel fijn vinden om dan van iemand anders te horen wat we kunnen met de situatie in mijn gezin. Maar volgens  mij kan dat helemaal niet, ik zou niet weten hoe ik dat moet regelen.’

Advies-gewijzigde-beleidsregels-Jeugdhulp

Andere adviezen over de Jeugdwet