Als het aan Rotterdammers ligt, zetten gemeente en Rotterdammers zelf samen de schouders onder het tegengaan van eenzaamheid. Dat is een van de uitkomsten van een verkenning van de Stem van Rotterdam, het digitale klankbord van de Brede Raad 010. In het kader van de Week van de Eenzaamheid vroegen wij aan de Rotterdammers die deelnemen aan ons digitale klankbord de Stem van Rotterdam, wat we tegen eenzaamheid kunnen doen.

Regelmatig eenzaam

In de verkenning zegt een flink aantal regelmatig eenzaam te zijn. Ze vinden dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen in het tegengaan van eenzaamheid. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen er zelf op uitgaan maar de omgeving kan ook proberen hen extra aandacht te geven. Belangrijk hierbij is dat het vooral moet gaan over het aangaan van verbinding en niet op het bestrijden van eenzaamheid.

Pijnlijk voorbeeld

Pijnlijk voorbeeld van hoe eenzaamheid kan ontstaan: Nadat een alleen wonende, oudere vrouw een aantal keer is gevallen komt ze op de wachtlijst voor een verpleegtehuis. In de tussentijd neemt haar dochter de mantelzorg op zich. Naast haar fulltime baan bezoekt ze haar moeder drie keer per dag.  ‘Toen er uiteindelijk thuiszorg was ingeschakeld, ging die tegen mij zeuren dat er vlekken in haar rokken zaten’, schrijft de dochter. ‘Dat was van de laatste weken, moeder begon vreselijk te knoeien. Als de thuiszorg iets nodig had en het lag er de volgende ochtend nog niet, begonnen ze te klagen. En er was geen hulp voor mij. Dat was eenzaamheid. Diep treurig. En deze situaties bestaan nog steeds. Volledig overbelaste mantelzorgers, omdat bejaardenhuizen werden gesloten.’

Schepje er bovenop

De gemeente Rotterdam heeft haar beleid tegen eenzaamheid onder meer geformuleerd in het Preventie-Akkoord (Gezond 010), de Coalitie Erbij en de huisbezoeken aan 75-plussers. Uit de antwoorden van de deelnemers aan de Stem van Rotterdam blijkt dat veel Rotterdammers vinden dat er een schepje bovenop mag. Zo verwacht 66 procent van de deelnemers actie van de gemeente.

Meer in de wijken

Rotterdammers benoemen de sluiting van veel lokale afdelingen van de bibliotheek en wijkcentra als één van de oorzaken voor het toenemen van eenzaamheid. Op de vraag wat de gemeente zou kunnen doen om Rotterdammers minder eenzaam te maken, geven ze aan dat ze meer activiteiten in de wijken zouden willen zien. Vooral de Huizen van de Wijk, verenigingen, kerken en andere organisaties worden in dit verband vaak genoemd.

 

Ervaringen delen?

Lijkt het u leuk ook uw ervaringen te delen op de Stem van Rotterdam? Voor meer informatie en aanmelden, bezoek: https://brederaad-010.nl/nieuws/verbeter-de-wereld-begin-bij-rotterdam/

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam