Het Toezicht Sociaal Domein (TSD) bestaat uit vier Rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit orgaan heeft de afgelopen maanden actieonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek staan inwoners centraal die naast schulden ook problemen hebben op andere leefgebieden, bijvoorbeeld als het gaat om hun gezondheid.

TDS schreef naar aanleiding van het onderzoek een brief aan het college van B&W als bijdrage aan de behandeling van het beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede’.

De Brede Raad 010 onderschrijft de brief. Lees de brief van TSD aan het college hier.

 

 

 

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam