Kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP-kinderen) hebben heel wat uitdagingen te overwinnen als zij hun leven opbouwen. Al in 2017 adviseerde de Brede Raad 010 over deze problematiek. Onlangs is de Brede Raad 010 opnieuw begonnen met het verzamelen van ervaringen over dit onderwerp.

Ruim een kwart miljoen kinderen

De gemeente Rotterdam meldt op haar site dat Rotterdam-Rijnmond jaarlijks zo’n 257.472 KOPP/KOV kinderen telt:  kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen. In Rotterdam is onderzocht dat de een-na-belangrijkste factor voor risico op problematiek op latere leeftijd, het zijn van een KOPP/KOV kind is. Problemen variëren van vroegtijdig schoolverlaten tot criminaliteit. Het kan bevorderlijk zijn voor het herstel van ouders als zij en hun kinderen leren omgaan met de psychische problemen van ouders in de thuissituatie.

Problemen nu én later

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen:
– hebben twee tot drie keer meer kans om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen in hun leven, ten opzichte van kinderen van ouders zonder deze problematiek,
– doen vijf keer vaker een beroep op gespecialiseerde jeugd-GGZ dan kinderen van ouders zonder deze problemen,
– lopen twee tot drie keer zoveel risico op kindermishandeling in de thuissituatie als andere kinderen

Brede Raad 010 verdiept zich in problemen

De Brede Raad 010 adviseert het college van B&W aan de hand van ervaringen die Rotterdammers in hun dagelijks leven opdoen. De Brede Raad 010 is nu met een adviesteam gestart dat verhalen ophaalt van Rotterdammers. Er zijn signalen dat de zorg aan kinderen van ouders met psychische problematiek verbeterd kan worden. Sommigen noemen lange wachtlijsten en een gebrek aan aansluiting tussen interventies en doelgroep.

Ervaring delen?

Hebt u zelf ervaring hiermee? Neem dan contact met ons op! Mail uw signaal naar info@brederaad-010.nl of bel 06 – 27 27 93 60.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam