Preventie schulden

In de week van het geld (22 t/m 26 maart 2021) staat preventie centraal. En dat is maar goed ook. Want hoeveel ellende kunnen mensen zich niet besparen als zij ervoor kunnen zorgen dat zij geldproblemen vóór zijn. De Brede Raad 010 bracht al eerder advies uit waarin preventie, vroegsignalering en integrale dienstverlening de hoofdrol spelen.

Advies

Zo heeft de Brede Raad 010 begin 2019 de gemeente geadviseerd over het Deltaplan Schulden. Hierin heeft de Brede Raad 010 aangegeven dat de focus van de gemeente op preventie, vroeg-signalering en integrale dienstverlening juist is.
En dat het goed is dat voorlichting wordt gegeven op niet alleen de basisscholen, maar ook op middelbare en hoge scholen. Preventie zou ook in de huizen van de wijk moeten worden aangeboden. Informatie en ondersteuning moeten outreachend, laagdrempelig en goed toegankelijk zijn.

Programma schuldenaanpak ‘Reset’ 

In zijn programma ‘Reset Rotterdam’ (de schuldenaanpak van 2019 tot 2021) heeft de gemeente Rotterdam ingezet op preventie.
“Er sneller bij zijn, is misschien wel het ingewikkeldst,” zegt Michiel Grauss in dit plan. “Want schulden hebben gaat nog altijd gepaard met taboes en schaamte. Bovendien, als je in de schulden zit, wil je soms juist graag buiten beeld blijven voor de overheid. Deze mensen hebben vaak eerder negatieve ervaringen met schuldhulpverlening gehad. En ze wantrouwen de overheid.”

Campagne

Eind 2019 heeft de gemeente campagne gevoerd om meer Rotterdammers met schulden richting hulpverlening te bewegen.
En toen kwam corona. Juni 2020 roept wethouder Grauss Rotterdammers die door de corona crisis in de schulden komen op om snel hulp te zoeken. Vooral ook omdat de aanvragen voor hulp juist waren afgenomen, terwijl het wel de verwachting is dat mensen door de crisis in de financiële problemen komen. De Brede Raad 010 is het van harte eens met de wethouder. Trek aan de bel voor het te laat is!

Brede Raad 010

Een van de leden van de Brede Raad 010, Sonja Krijgsman, schuift regelmatig aan bij een stedelijk overleg over de schuldhulpverlening. Dit overleg (momenteel digitaal) leidt zeker tot betere dienstverlening, doordat hier mensen aan tafel zitten die met de praktijk te maken hebben. Er worden verbeteringen besproken. Ons advies komt hierbij regelmatig aan bod en heeft al heel veel teweeggebracht. Daarbij valt te denken aan het veel zichtbaarder maken dat je je niet hoeft te schamen als je in de schulden zit. De gemeente Rotterdam doet dit door de campagne komuitjeschuld.nl. Voor deze campagne rijden trams met teksten door de stad. Er zijn billboards geplaatst en er staat een filmpje op Facebook.

Klantenmap KBR

Ook is aandacht gevraagd voor mensen die laaggeletterd zijn of helemaal niet kunnen lezen, en digitaal niet vaardig zijn. Met bijvoorbeeld als resultaat dat de Klantenmap die je moet invullen als je schulddienstverlening krijgt, verbeterd is. De map bevatte veel papieren en is onder andere op advies van de Brede Raad 010 teruggebracht tot de basis. En nu makkelijker in te vullen.

Ervaringen delen?

De Brede Raad 010 houdt aandacht voor een beter beleid dat met schulddienstverlening te maken heeft.
Hebt u signalen of ervaringen die kunnen leiden tot verbeteringen in de schulddienstverlening? Neem dan contact met ons op via 06 – 27 27 93 60 of info@brederaad-010.nl.
Wij zijn vooral benieuwd:

  • of mensen de digitale weg kennen als zij schulddienstverlening nodig hebben;
  • hoe wordt omgegaan met mensen met schulden (bejegening);
  • en hoe de bewindvoering functioneert.

Ook horen we graag de verhalen van mensen die ervaring hebben met de samenwerking tussen de verschillende afdelingen MO, W&I en SDC van de gemeente.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam