In mei 2021 bracht de Brede Raad 010 het advies uit ‘Pgb in de Jeugdwet: telt elk kind mee?’ Wij ontvingen nl. signalen dat een Pgb in de Jeugdwet vaak niet wordt toegekend. Ook niet als dat de enige manier is om de juiste zorg voor een kind te kunnen inkopen. Waardoor deze kinderen de zorg niet krijgen die zij wel dringend nodig hebben. Met alle gevolgen vandien.
Ons eerste en belangrijkste advies was dan ook:

Stel de hulpvraag en het belang van het kind centraal. Laat de behoeften van het kind de leidraad vormen voor de zorg die wordt ingezet en draag daarmee zorg voor de uitvoering van het Kinderrechten Verdrag.

Dit was de basis en rode draad voor onze andere aanbevelingen. Het complete advies lees je hier.

Reactie wethouder Bokhove

Wethouder Bokhove heeft nu gereageerd op ons advies. Zij is blij met onze kritische aanbevlingen, omdat dit handvatten biedt voor verbeteringen.

De wethouder is het met ons eens dat het belang van het kind centraal moet staan. Vanuit die zienswijze geeft zij een reactie op bij elke aanbeveling in het advies. Lees de volledige reactie van wethouder Bokhove hier.

Volgen

De Brede Raad 010 zal de ontwikkelingen blijven volgen. En zonodig opnieuw aan de bel trekken.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam