… is Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Waar de gemeente Rotterdam in 2016 voortvarend aan de slag ging met het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO), lopen we als stad inmiddels allang niet meer voorop. Een gemiste kans voor al die Rotterdammers voor wie de route naar de juiste hulp en ondersteuning zoveel makkelijker, sneller en duidelijker kan.

Best bewaard geheim

Terwijl voor zoveel mensen OCO echt kan helpen, is de beschikbaarheid ervan bijna het best bewaarde geheim van Rotterdam gebleken.

Sinds 2019 kunnen alle Rotterdammers kosteloos OCO inschakelen om hen bijvoorbeeld te helpen met ingewikkelde aanvragen, formulieren, keukentafelgesprekken of als ze vastlopen in de hulpverlening.
Deze ondersteuning is voor de Rotterdammers die het ontvangen hebben zeer waardevol gebleken. Op de website van de gemeente is het echter moeilijk vindbaar. Medewerkers van de Vraagwijzer en het wijkteam kijken vaak verbaasd op als er een ondersteuner aansluit bij het gesprek.

Blijvende onbekendheid

De Brede Raad 010 heeft de gemeente Rotterdam meermaals geadviseerd om aan de Rotterdammers bekend te maken:

  • dat ze recht hebben op deze ondersteuning,
  • wanneer zij deze kunnen inschakelen
  • en hoe zij met deze ondersteuners in contact kunnen komen.

In september 2020 zei toenmalig wethouder Sven de Langen de gemeenteraad toe aandacht te gaan besteden aan het informeren van Rotterdammers.
Een jaar later in september 2021 was er nog geen merkbaar resultaat en daarom drong de Brede Raad 010 er opnieuw bij de verantwoordelijk wethouders op aan om er in 2022 nu echt voor te zorgen dat OCO bekend is bij alle Rotterdammers en beschikbaar komt binnen alle terreinen van het sociaal domein.

Groot gemis

Keer op keer blijkt dat de Rotterdammers die veel baat zouden kunnen hebben bij deze ondersteuning, die niet weten te vinden. Een groot gemis voor die Rotterdammers die deze hulp zo goed kunnen gebruiken.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam