In november 2020 bracht de Brede Raad 010, samen met Young010, het Advies Regiovisie ‘Nabij en Passend’ uit over de conceptvisie regionale jeugdhulp. Wij formuleerden vier adviezen op basis van de ervaringen die jongeren in Rotterdam hebben met jeugdhulp.

Advies goed ontvangen

In een reactie laat de gemeente Rotterdam weten dat het advies zeer goed ontvangen is, mede door de kracht, persoonlijkheid en duidelijkheid ervan. De adviezen worden ter harte genomen en deels of helemaal overgenomen.

Zo is er in de vernieuwde regiovisie meer aandacht voor de overgang van 18- naar 18+. Ook wordt de betrokkenheid van jongeren en gezinnen bij de keuze en inzet van hulp vergroot. Ten slotte wordt aanbodgerichte en persoonlijke zorg het streven.

Daarvoor is in de conceptvisie Regionale jeugdhulp nu een paragraaf toegevoegd “Redeneren vanuit de vraag en niet vanuit het aanbod”. Hierin wordt aandacht gegeven aan het bieden van persoonlijke zorg. En lees je delen uit ons gezamenlijke advies terug in de visie:

“We streven ernaar om persoonlijke zorg te bieden, waarin de vraag van de kinderen en het gezin het vertrekpunt is. Dit is ook de wens van kinderen zelf. Zij verwachten dat een hulpverlener vragen stelt over wat zij belangrijk en nodig vinden. Dat gaat over problemen maar ook over wensen, dromen en hobby’s. Kinderen en gezinnen willen niet dat het aanbod van zorg bepalend is voor het aanbod.”

De volledige reactie van de gemeente op ons advies kunt u hier lezen.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam