In 2021 schreef de Brede Raad 010 het advies ‘OMG: ik heb stress!’ over de psychische gezondheid van jongeren. In dit advies beschreven we ervaringen van jongeren. En deden we een aantal aanbevelingen aan de gemeente om deze problemen aan te pakken.

Eerdere aanbevelingen

Ook vóór het uitbrengen van het advies sprak de Brede Raad 010 al met de gemeente over deze problemen. Daar gaven we ook al een aantal ideeën voor de aanpak mee. In hun actieplan ‘Vastpakken en niet loslaten: Actieplan kwetsbare jongeren 16-27 jaar’ zien wij dat veel van die ideeën al zijn overgenomen en verwerkt.

Reactie wethouder

Wethouder Bokhove heeft ons nu een reactie gestuurd op ons advies. Die reactie kunt u hier lezen.

Wij zullen alle ontwikkelingen blijven volgen. En vooral de resultaten van de pilot die inmiddels op diverse scholen is gestart.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam