Meer dan een half jaar werkten Young010 en de Brede Raad 010 samen aan het advies In Eigen Beheer. Rotterdammers komen hierin aan het woord over wat zij nodig hebben om zelfredzaam te zijn en hoe de gemeente Rotterdam hen daarin kan ondersteunen. Ruim 50 Rotterdammers, van jong tot oud, hebben hiervoor hun persoonlijke verhalen en ervaringen gedeeld. Afgelopen vrijdag namen wethouders Bokhove en De Langen het advies in ontvangst.

Zorg, Welzijn en Jeugdhulp

Zelfredzaamheid, toegang tot zorg en de overgang van 18- naar 18+ vanuit de jeugdzorg komen aan bod in het advies. Wat hebben Rotterdammers nodig om eigen regie te behouden? Hoe verbeteren we de toegang tot zorg? Hoe verbeteren we de overgang van 18- naar 18+? Allemaal thema’s die terugkomen in het toekomstige beleidsplan Zorg, Welzijn en Jeugdhulp.

Wat kan er beter?

Meriem (Brede Raad 010): “De daadwerkelijke hulpvraag blijkt zelden in de eerste vraag te zitten!”. Effectief inzetten op de eerste toegang en het eerste contact, de regie bij Rotterdammers laten en luisteren naar wat Rotterdammers nodig hebben zijn kernwaarden voor Rotterdammers gebleken. Carla (Brede Raad 010): “Eigen regie is voor mensen met een hulpvraag ontzettend belangrijk.”

Zorg is niet statisch en we kunnen niet verwachten dat er vaste oplossingen zijn voor vaste momenten. Zo ook niet voor jongeren die van de ene op de andere dag voor de wet volwassen zijn. Nuno (Young010): “Volwassen worden is een proces en geen momentopname. We kunnen niet verwachten dat iemand uit de jeugdzorg het op zijn achttiende opeens allemaal wel alleen kan.”

LAT

Samen met dit advies is ook het advies over de Lokale Agenda Toegankelijkheid overhandigd, waarin een breed aantal adviezen is te vinden over praktische zaken die de gemeente kan aanpassen om Rotterdam op alle vlakken toegankelijker te maken voor Rotterdammers met beperkingen en/of chronische ziekte.

Het volledige advies “In eigen beheer” is hier te downloaden.

Het volledige advies over de Lokale Agenda Toegankelijkheid is hier te downloaden.

Een samenvatting van beide adviezen kun je hier downloaden.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam