Verkiezingen-2021-toegankelijkheidTweede artikel in onze serie: Grote verkiezingen op komst
Dit keer ervaringen van iemand met een licht verstandelijke beperking en een slechthorende.

Schriftelijk stemmen: ook voor anderen?

In 2018 heeft de gemeente Rotterdam de moeite gedaan om ervoor te zorgen dat ook Rotterdammers met een beperking en of chronische ziekte hun stem konden uitbrengen. Nu in 2021 biedt Corona nieuwe uitdagingen. 70+’ers mogen schriftelijk stemmen, maar hoe zit het met kwetsbare Rotterdammers?

De uitspraak in de rechtszaak die de Partij voor de Dieren heeft aangespannen, luidt dat de overheid niet nog meer groepen in de gelegenheid hoeft te stellen om per post te stemmen. Dus het blijft alleen voor 70+’ers.
Misschien toch iets om over na te denken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022?

Zware kost

Mogen mensen met een licht verstandelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje? Nee, dat is verboden. Alleen mensen met een fysieke beperking, zoals bij voorbeeld blinden en slechtzienden, mogen iemand meenemen in het stemhokje.
Mensen met een licht verstandelijke beperking kijken vooral debatten op televisie. Enkelen laten weten dat zij geschreven verkiezingsprogramma’s zware kost vinden.

Informatie over hoe het eraan toegaat in stemlokalen volgen zij via instructiefilmpjes, zoals https://www.hoewerktstemmen.nl/nl.
Niettemin, zo vertrouwt iemand met een licht verstandelijke beperking ons toe: ‘Misschien is het wel handig om ook mensen met een beperking online of schriftelijk te laten stemmen.’ Toch maar stemmen per postduif dus?

Lappen tekst niet toegankelijk

En hoe bereiden slechthorenden zich eigenlijk voor?
Van een slechthorende vernemen wij dat ‘…veel dove mensen zich nauwelijks voorbereiden op de verkiezingen. Alleen al omdat geschreven Nederlands niet toegankelijk (genoeg) is voor hen.’ Alleen bij de PVV en Bij1 is een verkiezingsprogramma in heldere, bondige taal te vinden dat goed te lezen is. Maar dat is dus beperkt.
De andere verkiezingsprogramma’s verdwalen nogal in lappen tekst die niet toegankelijk zijn voor de ongetrainde lezer, volgens onze ervaringsdeskundige. Vier jaar geleden nog brachten verschillende grote politieke partijen een verkiezingsprogramma in gebarentaal uit. Of dat dit jaar ook is gebeurd, is niet bekend.

De fysieke toegankelijkheid van stemlokalen is meestal geen probleem voor dove (lopende) Rotterdammers. Maar qua communicatie is het een ander verhaal. Helemaal als je niet weet hoe het er aan toegaat in een stemlokaal.
Mooi initiatief in dit verband komt van de auditief beperkte schrijver Lisa Hinderks uit Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2133649/lisa-zorgt-voor-primeur-in-utrecht-een-stembureau-voor-doven-en-slechthorenden.html.

Suggestie voor organisatie verkiezingen in Rotterdam

Een laatste suggestie voor het organisatiecomité van de verkiezingen in Rotterdam: Maak in de toekomst een stemlokaal van het clubhuis van Swedoro aan de Michelangelostraat 46. Met een dove voorzitter en dove stembureauleden. Dove kiezers zullen dan graag komen stemmen!

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 inventariseert de Brede Raad 010 bij zijn leden met een beperking of chronische ziekte of zij goed in de gelegenheid zijn hun stem uit te brengen.  In een serie artikelen delen we met u hun ervaringen met de voorbereidingen op het stemmen en het stemmen zelf. Het kan zijn dat hun ervaringen leiden tot een advies aan de gemeente Rotterdam voor de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in 2022. 

Swedoro is de Stichting Welzijn Doven Rotterdam, een organisatie van en voor mensen met een auditieve beperking.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam