Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal) en wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) ondertekenden op vrijdag 11 juni 2021 samen met onze directeur-voorzitter Koen van Dijk het Rotterdamse SamenSpeelAkkoord.

SamenSpeelAkkoord

Het SamenSpeelAkkooord is een landelijk initiatief. Doel is om aandacht te vragen voor het feit dat samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking nog niet altijd vanzelfsprekend is.

Ook in Rotterdam is dit helaas het geval. Om in Rotterdam die samenspeelmogelijkheden te bevorderen, is een Rotterdamse uitwerking van het SamenSpeelAkkoord opgesteld. Zo zet de gemeente weer een stap om meer gelijke kansen te bewerkstelligen. Te beginnen bij kinderen.

Jong geleerd, oud gedaan: het begint in de zandbak

De Brede Raad 010 ziet het akkoord als een belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Zo’n inclusieve samenleving maak je immers met elkaar. En dat begint al vroeg: bij kinderen. Samen spelen is dan onmisbaar. Immers, kinderen die samen spelen, leren van jongs af aan dat iedereen er gewoon bijhoort. Dat het normaal is om met elkaar te spelen. Jong geleerd, oud gedaan: het begint al in de zandbak.

Maar dan moeten alle kinderen wel samen kunnen spelen in de speeltuin. En moeten ook (groot)ouders met een beperking of chronische ziekte met hun (klein)kind mee kunnen naar de speeltuin. Het SamenSpeelAkkoord gaat dit mogelijk maken. Daarom steunt de Brede Raad 010 het SamenSpeelAkkoord van harte! Een mooie stap de goede kant op.

Een inclusief Rotterdam: verder dan de zandbak

Samen met Rotterdammers met een beperking adviseert de Brede Raad 010 de gemeente Rotterdam al sinds de ratificatie van het VN-verdrag (2016) over wat er nodig is voor een meer toegankelijke stad Rotterdam. Start voor een toegankelijk en inclusief Rotterdam is het onderschrijven van de visie dat mensen met een beperking en chronische ziekte onderdeel uitmaken van de samenleving.

De gemeente onderschrijft die visie. En laat dat zien in hun Lokale Agenda Toegankelijkheid, een basis en start voor verbeteringen. Bijvoorbeeld door voorlichtingsfilmpjes te ondertitelen. Door informatie op hun website toegankelijker te maken. Maar nu ook door het opnemen van criteria in subsidievoorwaarden om toegankelijke speeltuinen te kunnen creëren.

Levenslang en levensbreed

Dit initiatief is een mooie stap. Echter is er in de stad nog genoeg te doen om te komen tot een toegankelijk en inclusief Rotterdam. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onder andere het onderwijs, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het moet normaal en vanzelfsprekend zijn om rekening te houden met Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte. Daar blijven we als Brede Raad 010 aan werken door met onze adviezen de ervaringen van haar inwoners te blijven delen met de gemeente.

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam