De nieuwe sportnota is vastgesteld. De nota gaat over de plannen van de gemeente  in de komende vier jaar.  Om die plannen uit te voeren gaat de gemeente een implementatieplan opstellen.

Leden van de Brede Raad 010 gingen onlangs daarover  in gesprek met ambtenaren.
De Brede Raad 010 adviseert over het sociaal domein, daarom ging het gesprek over sporten en bewegen in relatie tot het sociaal domein.

Bijvoorbeeld over hoe sporten en bewegen kunnen bijdragen aan welzijn, bestrijding van eenzaamheid of om vaardigheden op te doen om te kunnen gaan werken. De leden van de Brede Raad 010 hebben ideeën gegeven over onder meer het maken van een overzicht van sportmogelijkheden, betaalbaarheid van sport voor mensen met een laag inkomen (waaronder zzp’ers) en de mogelijkheden van sportregisseurs in de wijk.

Al met al een constructief gesprek! De Brede Raad 010 blijft betrokken bij verdere stappen.

bericht-sportnota-2017  bericht-sportnota-2017-2

Samenvatting Sportnota: Brochure Sport beweegt Rotterdam.
De foto’s komen uit een uitgave van de Gemeente Rotterdam, directie Sport & Cultuur in verband met de Sportnota 2017+

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam