De Brede Raad 010 was op 22 november 2016  aanwezig bij het werkatelier Rijnmond in Rotterdam. Georganiseerd door het UWV, de VNG en GGZ in samenwerking met de Programmaraad.

Aanwezig waren onder andere medewerkers, ervaringsdeskundigen, trajectbegeleiders, jobcoaches, arbeidsdeskundige, werkconsulenten, ambtenaren, beleidsmedewerkers van zorginstellingen, belangenorganisaties, gemeentes, UWV, vraagwijzers en wijkteams.

De bijeenkomst begon met de presentatie van Merel Schuring van het Erasmus Medisch Centrum over  het onderzoek ‘Arbeid, het medicijn voor een goede gezondheid’.

In het kort vertelde zij dat is gebleken dat het niet hebben van werk slecht is voor de psychische gezondheid. Het hebben van passend werk is wel goed voor de psychische gezondheid. In de toeleiding naar werk wordt er te weinig samengewerkt tussen de verschillende disciplines.

Er kwamen ook een aantal ‘best practices’ aan bod waaruit duidelijk werd dat de kans op succes groot is.

  • Als er goed naar de werkzoekende wordt geluisterd;
  • Als er wordt gezocht naar passend werk waarbij de werkzoekende bepaald wat passend is;
  • Als er een positieve benadering is naar de werkzoekende, een benadering die is gericht op het creëren van vertrouwen, respect, geloof in de werkzoekende en zijn/haar mogelijkheden en het creëren van zelfinzicht bij de werkzoekende.

Aan de hand van casussen is er besproken wat een gewenste situatie zou zijn.

De conclusie was dat professionals elkaar vaak moeilijk weten te vinden. De Brede Raad 010 zal de conclusies meenemen in toekomstige advisering.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam