Gemeente Rotterdam complimenteert de Brede Raad 010 met het advies Doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugd 2018

De gemeente Rotterdam heeft een reactie gegeven op het advies Doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugd 2018.
Zij geeft aan dat het een goed en wervend advies is, inhoudelijk waardevol.
En ze ontwikkelt graag samen met de Brede Raad 010 de thema’s uit het advies verder uit.

Ook biedt de gemeente de ruimte om deze adviezen in co-creatie met de Brede Raad 010 verder op te pakken.
Er wordt per onderwerp wordt gekeken hoe dit geschikt te maken is voor co-creatie.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam