De ene maand interview je mensen in de bijstand over hoe zij zich door de gemeente behandeld voelen. De andere maand ben je in de weer met een advies over de toegankelijkheid van de stad. En weer wat later kun je je zomaar buigen over de stress waaronder jongeren zich op hun toekomst voorbereiden. Een lid van de Brede Raad 010 verveelt zich nooit.

De Brede Raad 010 adviseert het Rotterdamse college van B&W over thema’s in het sociaal domein. De Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, schulddienstverlening en armoedebeleid vallen hieronder. Ook toegankelijkheid in brede zin valt onder de thema’s waarover de Brede Raad 010 adviseert.

Karin Treffers, een van de ruim dertig leden, vindt het mooi dat zij iets kan betekenen voor haar medemens. ‘Sinds de oprichting in 2015 ben ik lid van de Brede Raad 010. Ik heb aan talloze adviezen meegewerkt, onder meer over mantelzorg en over kinderen van ouders met psychische problemen. Zelf ben ik ervaringsdeskundige in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Omdat ik weet hoe het voelt en omdat ik veel mensen ken die het moeilijk hebben, heb ik de afgelopen negen jaar een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Ook heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en heb ik veel geleerd van trainingen en cursussen. Het is echt een verrijking van mijn leven. Ik hoop dat mijn opvolgers dit ook zullen doen. Na negen jaar stop ik ermee, al was ik graag nog even doorgegaan. Behalve nuttig, is het werk voor de Brede Raad 010 nog leuk en gezellig ook.’

Wat goed gaat, prijzen wij. Wat beter kan, bevelen wij van harte aan

Vicevoorzitter Carla Zonneveld heeft een politiek-bestuurlijke achtergrond en brengt een schat aan ervaring mee in de Brede Raad 010. ‘Wat ik zo waardevol aan ons werk als Brede Raad 010 vind, is dat we met elkaar interviews houden met Rotterdammers en op basis van hun ervaringen een advies schrijven voor het college van B&W. Juist de gevarieerde samenstelling van de Brede Raad 010 van ervaringsdeskundigen en Rotterdammers met werkervaring op talloze terreinen zorgt voor goede adviezen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de stad, het doelgroepenvervoer, onafhankelijke cliëntondersteuning, huiselijk geweld, de bejegening van mensen in de bijstand, of mantelzorg. Wat goed gaat, prijzen wij. Wat beter kan, bevelen wij van harte aan.’

De Brede Raad 010 komt graag in contact met Rotterdammers die weten wat er speelt in de stad en een bijdrage willen leveren aan verbetering van het beleid van de gemeente in het sociaal domein. Heb je hart voor de zaak? Schrijf dan een motivatiebrief met CV naar vacatures@brederaad-010.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met de Brede Raad 010. Telefoon: 06 – 27 27 93 60 of mail naar info@brederaad-010.nl. Meer informatie vind je op https://www.brederaad-010.nl

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam