Op donderdag 13 april  2017 was de Brede Raad 010 te gast bij Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  Aanleiding was een vraag van de Brede Raad 010 naar de wijkteams op Zuid en het NPRZ.

Marco Pastors vertelde over wat het NPRZ doet op Zuid. Het is de bedoeling om van Zuid een goed functionerende stad te maken. Omdat het NPRZ niet afhankelijk is van (korte) regeringsperiodes, biedt het de kans om structurele stappen en veranderingen in gang te zetten die meer tijd vergen.

De insteek van het NPRZ  is de bewoners zelf: Zuid is van hun, en zij kunnen zelf meewerken aan verbeteringen. Maar ook partners van NPRZ (zoals scholen, overheidsinstanties en corporaties) zijn nauw betrokken. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan Zuid.

Omdat niet alle vragen konden worden beantwoord komt Marco Pastors graag terug om deze te beantwoorden. Mogelijk leidt dit tot een advies aan de gemeente.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam